სიახლეები

Search

წიგნის დღე


2019 წლის 23 აპრილს ასოციაცია "თანხმობა"-ს გარდაბნის საინტეგრაციო ოთახში "წიგნის დღე" ჩატარდა. ამ ღონისძიებას მოზარდები და მათი მშობლები ესწრებოდნენ. ბავშვებმა ერთმანეთს წიგნები აჩუქეს.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"