პროექტები

ადგილობრივი თემები ქმნიან და ინარჩუნებენ მშვიდობას: ქალთა და ახალგაზრდთა ჩართულობის გაზრდა მშვიდობის მშენებლობაში სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, კენიაში, მოლდოვაში, სამხრეთ სუდანში, უგანდასა და უკრაინაში

(ავსტრიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით)

 

დეკემბერი 2019 - სექტემბერი 2022

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"