სიახლეები

Search

  მრგვალი მაგიდა თემაზე: „სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება“


  8 ივნისს თბილისში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება“.

  მრგვალი მაგიდა ჩატარდა EED პროექტის “კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა უკეთესი მმართველობით, თემის მობილიზაციითა და ქალთა და ახალგაზრდების გაძლიერების გზით” ფარგლებში. ფინანსური მხარდაჭერა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია - EED Evangelischer Entwicklungsdienst.

  მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა განიხილეს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის პროცესი. განხილულ იქნა „სამოქმედო გეგმის“ იმპლემენტაციის საკითხები. მიღებულ იქნა რეკომენდაციები, რომლებიც დაგვეხმარება პრობლემების გადაწყვეტაში.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"