სიახლეები

Search

Care პროექტი


თებერვლის თვეში გრძელდებოდა Care პროექტის ფარგლებში მუშაობა დევნილ ბავშვებთან ქვემო და შიდა ქართლში.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის ფარგლებში. 3 და 14 თებერვალს ჩატარდა შიდა და ქვემო ქართლის 15 სკოლის ლიდერი მოსწავლეებისთვის ტრენინგი თემაზე “ლიდერობა, მოხალისეობა და გუნდური მუშაობა”. ტრენინგი გაიარა 60 მოსწავლემ, მათ შორის 30 დევნილმა და 30 ადგილობრივმა. აღნიშნული ლიდერი მოსწავლეები ტრენინგზე მიღებულ უნარ-ჩვევებს გამოიყენებენ საკუთარ სკოლებში.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"