სიახლეები

Search

  მულტიკულტურული დიალოგის და ურთიერთობის კომისიის სხდომა


  2009 წლის 2 დეკემბერს ქ. ბორჯომში შედგა მულტიკულტურული დიალოგის და ურთიერთობის კომისიის სხდომა. სხდომაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიციები და სამთავრობო სტრუქტურები: იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ ასოციაცია „იმედი“ დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“, ასოციაცია „სამეგრელო- მედეა“, მეწარმე ქალთა ფონდი, ფონდი „სოხუმი“ - ქუთაისი, დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი, ფონდი „აფხაზეთინტრკონტი, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი“, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, კომპაქტურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილები.

  სხდომამ მიიღო დადგენილება:

  უზრუნველყოფილ იქნას ინფორმაციის რეგულარული მიღება და გადაცემა შესაბამის სტრუქტურებს.

  განაწილდა - ვინ კონკრეტულად რომელ ცენტრებზე მიაწვდის რეგულარულ ინფორმაციას

  შეიქმნას კოალიციური პროექტი, შემუშავდეს - კონცეფცია დევნილებთან მიმართებაში ნუკრი მილორავა, არჩილ ელბაქიძე, იულია ხარაშვილი, მერი გელაშვილი, ბესიკ წერედიანი

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"