სიახლეები

Search

შეხვედრა მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში გამარჯვებულ ბენეფიციარებთან

30 მაისს პროექტის "ნაბიჯ- ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ" ფარგლებში შედგა შეხვედრა მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში გამარჯვებულ ბენეფიციარებთან, რომლებსაც Covid-19 ეპიდემიის პერიოდში ხელი შეეშალათ ბიზნესსაქმიანობის განხორციელებაში. ბენეფიციარებს მიეწოდათ ინფორმაცია არსებული სახელმწიფო დახმარების პროგრამის შესახებ და მოხდა ასევე რამდენიმე ბენეფიციარის დარეგისტრირება დახმარების მიმღებთა ბაზაში.
  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"