სიახლეები

Search

მენტორობის პროგრამა


მენტორობის პროგრამის შესახებ ფილმი, რომელიც მომზადებულ იქნა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის " ნაბიჯ-ნაბიჯ უეკთესი მომავლისაკენ" ფარგლებში.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"