სიახლეები

Search

მრგვალი მაგიდა თემაზე: იძულებითი გადაადგილება სამშვიდობო შეთანხმებებსა და სამშვიდობო პროცესებში


2018 წლის 3 ივლისს ქ. კიევში ჩატარდა UNHCR მიერ ორგანიზებული გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპების 20 წლისთავისათვის მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა თემაზე: იძულებითი გადაადგილება სამშვიდობო შეთანხმებებსა და სამშვიდობო პროცესებში. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციას წარმოადგენდა ასოციაციის თანადამფუძნებელი ქ-ნი მარინა ფოჩხუა, რომელმაც გააკეთა მოხსენება „საქართველოს გამოცდილება იძულებით გადაადგილებულ პირთა მონაწილეობის სამშვიდობო შეთანხმებესა და სამშვიდობო პროცესებში“.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"