სიახლეები

Search

  ტრენინგი თემაზე “მოხალისეობა, ლიდერობა და გუნდური მუშაობა”


  21- 27- 28 თებერვალს გარდაბანის, შაუმიანის, მეტეხის, სასირეთის, შავშვებისა და ხურვალეთის საჯარო სკოლებში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “მოხალისეობა, ლიდერობა და გუნდური მუშაობა”. სულ ტრენინგი გაიარა 220-მა ახალგაზრდამ. მათ შორის 64 დევნილმა და 154 ადგილობრივმა მოსწავლემ.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"