სიახლეები

Search

  ნაბიჯ ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ (ეტაპი მე-2)


  სამიზნე ჯგუფი / ბენეფიციარები - 400 ყოფილი მსჯავრდებული და პრობაციონერი - 60 მსჯავრდებული ნახევრად ღია ტიპის ციხეში - 90 საქართველოს მოქალაქე, დაინტერესებული ყოფილი მსჯავრდებულებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერაში, გახდებიან აქტიური მენტორები

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"