სიახლეები

Search

ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისათვის


პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისათვის“ ფარგლებში ქ.გორში ჩატარდა საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპი, დამატებით დაფინანსდა 6 პროექტი, სულ დაფინანსებულია 23 პროექტი. დაწყებულია შუალედური მონიტორინგი.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"