სიახლეები

Search

  ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისათვის


  პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისათვის“ ფარგლებში ქ.გორში ჩატარდა საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპი, დამატებით დაფინანსდა 6 პროექტი, სულ დაფინანსებულია 23 პროექტი. დაწყებულია შუალედური მონიტორინგი.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"