სიახლეები

Search

ასოციაცია „თანხმობა“ გორის მუნიციპალიტეტს და ქალაქ გორის საკრებულოს წინადადებებით მიმართა


იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ გორის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტს და ქალაქ გორის საკრებულოს წინადადებებით მიმართა.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"