სიახლეები

Search

  ტრენინგ-ცენტრი


  მუშაობას აგრძელებს ახალგაზრდული ტრენინგ-ცენტრი. მუშავდება მანუალი ტრენინგების ჩასატარებლად (კონფლიქტები და კონფლიქტების პრევენცია; გენდერი; ადამიანთა და ბავშვთა უფლებები; საერთაშორისო დოკუმენტები ადამიანთა უფლებებზე, ბავშვთა უფლებებზე, გენდერულ დისკრიმინაციაზე და სხვ; თემის მობილიზაცია; გუნდის ჩამოყალიბება და გუნდური მუშაობის პრინციპები და სხვ).

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"