სიახლეები

Search

საინფორმავიო შეხვედრები


იანვრის თვეში ევროკომისიის პროექტის ფარგლებში ტარდებოდა საინფორმავიო შეხვედრები (შეხვედრების თემა “საჭიროებების კვლევა”). შეხვედრები ჩატარდა ქ. ქ. ბოლნისში, გორში და გარდაბანში კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"