სიახლეები

Search

  საინფორმავიო შეხვედრები


  იანვრის თვეში ევროკომისიის პროექტის ფარგლებში ტარდებოდა საინფორმავიო შეხვედრები (შეხვედრების თემა “საჭიროებების კვლევა”). შეხვედრები ჩატარდა ქ. ქ. ბოლნისში, გორში და გარდაბანში კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"