სიახლეები

Search

იგპ ქალთა ასოციაცია "თანხმობი"-ს იმერეთის ფილიალი


იგპ ქალთა ასოციაცია "თანხმობი"-ს იმერეთის ფილიალში (ხელმძღვანელი ლეილა აშორდია) ტარდებოდა იურიდიული კონსულტაციები და სამედიცინო კონსულტაციები. იურიდიული კონსულტაციები ტარდებოდა კვირაში ორჯერ, სამედიცინო - კვირაში ერთხელ. მუშაობას განაგრძობდა ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"