სიახლეები

Search

ახალგაზრდული კლუბები


აგრძელებენ მუშაობას ახალგაზრდული კლუბები თბილისსა და გორში. ტარდება შეხვედრები ცნობად პირებთან, მუშავდება მასალები ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის რეგიონის ისტორიის შესახებ.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"