სიახლეები

Search

  ტრენინგი Public Achievement


  20 ახალგაზრდა მოხალისემ მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში Public Achievement. ტრენინგს ატარებდნენ Alicja Derkowska და Julie Boudreaux პოლონური არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მცირე პოლონური საგანმანათლებლო ამხანაგობა (Educational Society for Malopolska).

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"