სიახლეები

Search

  კონფერენცია


  იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში “საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართლებრივი დაცვისა და ინტეგრაციის საკითხები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს – UNHCR, ევროკავშირმა, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"