სიახლეები

Search

  ტრენინგების ციკლი


  იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ტრენინგების ციკლში 5-16 ივნისს – პოლონეთი, ქ. ნოვი სონჩი. პროექტის განხორციელება – არასამთავრობო ორგანიზაცია MTO. პროექტი ხორციელდებოდა საზღვარგარეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებულ იქნა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.

  #geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

  © 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"