სიახლეები

Search

ტრენინგების ციკლი


იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ტრენინგების ციკლში 5-16 ივნისს – პოლონეთი, ქ. ნოვი სონჩი. პროექტის განხორციელება – არასამთავრობო ორგანიზაცია MTO. პროექტი ხორციელდებოდა საზღვარგარეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებულ იქნა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.

#geo

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"