სიახლეები

ბიზნეს პროექტების მონიტორინგი სამეგრელოში

20.01.2020

17დან 20 იანვრის ჩათვლით სამეგრელოს რეგიონში რამის ფარგლებში დაფინანსებული ბიზნეს-პროექტების მონიტორინგი ჩატარდა. ბიზნეს განცხადებები დაფინანსდა ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ პროექტის „ნაბიჯ...“ (მეორე ეტაპის) ფარგლებში და მასზე დაიხარჯა 160 000 ლარი. სულ 47 ბიზნეს საქმიანობა ხორციელდება ზუგდიდის, სენაკისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. პროექტის ბენეფიციარები კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები იყვნენ.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"