სიახლეები

„ლიდერთა აკადემია“ ზუგდიდში

27.08.2018

2018 წ. 23 აგვისტოს იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა“-მ მოაწყო პროექტის „ერთად ჩვენი უფლებებისთვის“ ფარგლებში ორგანიზებული ზუგდიდსა და ადგილობრივ სოფლებში „ლიდერთა აკადემიის“ კურსდამთავრებულთათვის სერტიფიკატების გადაცემა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ ასოციაციის თავმჯდომარე - იულია ხარაშვილი, სატრენინგო მიმართულების ხელმძღვანელი-მარინა ფოჩხუა, ასოციაციის ადგილობრივი წარმომადგენელი სამეგრელოში - მარინე დავითაია, პროგრამის მონაწილეები, ადგილობრივი საჯარო დაწესებულებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიება ჩატარდა „პური მსოფლიოსთვის“ ფინანსური მხარდაჭერით.


პროგრამა „ლიდერთა აკადემია“ უკვე განხორციელდა საქართველოს 3 ლოკაციაში (ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში) და სამეგრელოში, ზუგდიდისა და ადგილობრივი სოფლების მოსახლეობისთვის - ქალებისა და ახალგაზრდების (35 წლამდე ასაკის) წარმომადგენლებისთვის. პროგრამა გრძელდებოდა 3 თვის განმავლობაში და მოიცავდა 9 სატრენინგო მოდულს. სერტიფიკატების გაცემა მოხდა ტესტირების შედეგების მიხედვით.


ყველა მოდულის სწავლება ორიენტირებული იყო თითოეულ თემაზე მსმენელის ცოდნის დონის ამაღლებაზე, მიღებული მასალის გაცნობიერებასა და საკუთარ საჭიროებებზე მორგებაზე პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით. 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"