სიახლეები

მრგვალი მაგიდა

30.05.2018

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა“-მ 2018 წ. 30 მაისს ჩაატარა მრგვალი მაგიდა პროექტის „ერთად დევნილთა უფლებებისთვის“ ფარგლებში. ღონისძიებას წინ უძღოდა სამოქალაქო ფორუმზე, დევნილებისგან, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და გადაწყვეტილების მიმღებ  სტრუქტურებში შეხვედრების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციისა და მონაცემების საფუძველზე, დევნილთა რეალურ საჭიროებებზე  ორიენტირებული რეკომენდაციების შემუშავება. ღონისძიებაზე მოხდა ამ რეკომენდაციების გადაცემა/გაცნობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"