სიახლეები

"ნაბიჯ –ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ"

11.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 სექტებერს ქსნის 15 დაწესებულებაში პროექტის "ნაბიჯ –ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ"
ფარგლებში გაიხსნა მინანქრის შემსწაველი სახელოსნო. სახელოსნოში დაგეგმილია 70- მდე
მსჯავრდებულის პროფესიული გადამზადება, რის შემდეგაც მსაჯვრდებულებს შესაძლებლობა
ექნებათ ადგილზე დასაქმდნენ და შემოსავალი მიიღონ. 
სახელოსნოს გახსნას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სოციალური
სამმართველოს ხელმძღვანელი ქალბატონი ლეილა აფციაური, ასოციაციის თავმჯდომარე იულია
ხარაშვილი, პროექტის მენჯერი საქართველოში ნანა გოგიოხია, პროექტის მენეჯერი ნიკოლ მარია
ბაუერი , პროექტის ერთ-ერთი დონორი ავსტრიის განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე და
ციხის თანამშრომლები მსჯავრდებულებთან ერთად ესწრებოდნენ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"