სიახლეები

ნაბიჯ ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ (ეტაპი მე-2)

28.02.2017

სამიზნე ჯგუფი / ბენეფიციარები
- 400 ყოფილი მსჯავრდებული და პრობაციონერი
- 60 მსჯავრდებული ნახევრად ღია ტიპის ციხეში
- 90 საქართველოს მოქალაქე, დაინტერესებული ყოფილი მსჯავრდებულებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერაში, გახდებიან აქტიური მენტორები

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"