სიახლეები

CLOSER – გაიაზრე სოციალური ინკლუზია

31.07.2016

გამოკითხვა ჩატარა 2 წლიანი საერთაშორისო პროექტის: „CLOSER – გაიაზრე სოციალური ინკლუზია“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია Erasmus + პროგრამის მიერ და მიზნად ისახავსსოციალური ჩართულობის წახალისებას და შესაბამისი ცნობიერების ამაღლებას ადგილობრივ საზოგადოებაში.

 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა ელექტრონული გამოცემა, რომელშიც თავმოყრილია სოციალური ინკლუზიის სფეროში განხორციელებული პროექტების გამორჩეული მაგალითები თითოეული პარტნიორი ქვეყნიდან (ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი საქართველო, სლოვაკეთი. 

 

საქართველოდან აღნიშნული პროექტების სიაში მოხვდა ასოციაცია "თანხმობა"-ს პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა პრობაციონერებისა და ყოფილი მსჯავრდებულების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციას.  

 

სრული ტექსტის სანახავად (ინგლისური) დააჭირეთ შემდეგ ბმულს:
http://socialinclusion.info/step_by_step.html 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"