სიახლეები

მუშაობა ჯგუფებში

25.04.2016

 

 

20-years-groups-120-years-groups-2კონფერენციის პირველი დღის განმავლობაში, სამთავრობო და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გაკეთდა დევნილთა დღევანდელი სიტუაციის შეფასება. მუშაობა გაგრძელდა სამ სამუშაო ჯგუფში. პირველმა ჯგუფმა დადო რეკომენდაციები მდგრადი განსახლებისა და საარსებო წყაროების სამოქმედო გეგმის შესრულების გაუმჯობესებაზე. მეორე ჯგუფმა იმსჯელა ქალთა და გოგონათა დაცვისა და ჩართულობის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე, საერთაშორისო და რეგიონალური თანამშრომლობის აუცილებლობაზე და ადგილობრივი ხელისუფლების როლზე 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის შესრულებაში.

მესამე ჯგუფის რეკომენდაციით, აუცილებელია სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც შეიმუშავებს საკომუნიკაციო სტრატეგიას და წესებს, თუ როგორ უნდა ვიმუშავოთ დევნილთა საკითხებზე.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"