სიახლეები

მრგვალი მაგიდა თემაზე: „სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება“

08.06.2011

8 ივნისს თბილისში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა თემაზე: „სამოქმედო გეგმის“ განხორციელება“.

 

მრგვალი მაგიდა ჩატარდა EED პროექტის “კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა უკეთესი მმართველობით, თემის მობილიზაციითა და ქალთა და ახალგაზრდების გაძლიერების გზით” ფარგლებში. ფინანსური მხარდაჭერა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია - EED Evangelischer Entwicklungsdienst.

 

 

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა განიხილეს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის პროცესი. განხილულ იქნა „სამოქმედო გეგმის“ იმპლემენტაციის საკითხები. მიღებულ იქნა რეკომენდაციები, რომლებიც დაგვეხმარება პრობლემების გადაწყვეტაში.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"