სიახლეები

Care-international-ის პროექტი

27.03.2011

24 – 27 მარტს სტამბოლში Care-international-ის პროექტის „ქალთა შესაძლებლობებისგაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის მშენებლობისათვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Care International მიერ ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსებით. შედგა პროექტში მონაწილეთა რეგიონალური შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდა პროექტის კოორდინატორი საქართველოში ლიანა ბერია.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"