სიახლეები

“ქალთა მონაწილეობა კონფლიქტის თავიდან აცილებაში”

13.10.2010

12-13 ოქტომბერს

 

 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობამ” აქტიური მონაწილეობა მიიღო UNIFEM-ის პროექტში “ქალთა მონაწილეობა კონფლიქტის თავიდან აცილებაში”. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სამთავრობო სტრუქტურები, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოში, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოდან, სომხეთიდან, ტაჯიკეთიდან, ყირგიზეთიდან, ყაზახეთიდან, უზბეკეთიდან.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"