სიახლეები

ტრენინგ-ცენტრი

31.01.2010

 

მუშაობას აგრძელებს ახალგაზრდული ტრენინგ-ცენტრი. მუშავდება მანუალი ტრენინგების ჩასატარებლად (კონფლიქტები და კონფლიქტების პრევენცია; გენდერი; ადამიანთა და ბავშვთა უფლებები; საერთაშორისო დოკუმენტები ადამიანთა უფლებებზე, ბავშვთა უფლებებზე, გენდერულ დისკრიმინაციაზე და სხვ; თემის მობილიზაცია; გუნდის ჩამოყალიბება და გუნდური მუშაობის პრინციპები და სხვ).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"