სიახლეები

ახალგაზრდული კლუბები

31.01.2010

აგრძელებენ მუშაობას ახალგაზრდული კლუბები თბილისსა და გორში. ტარდება შეხვედრები ცნობად პირებთან, მუშავდება მასალები ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის რეგიონის ისტორიის შესახებ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"