სიახლეები

ტრენინგი

30.01.2010

იანვრის თვეში გრძელდებოდა Care პროექტის ფარგლებში მუშაობა დევნილ ბავშვებთან ქვემო და შიდა ქართლში (სულ 15 საჯარო სკოლაში). 30 იანვარს ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “ლიდერობა. გუნდური მუშაობა. მოხალისეობა”. თრენინგში მონაწილეობა მიიღეს სკოლის მოსწავლეებმა 5 დასახლებიდან – მარნეული, შავშვები, სასირეთი, გარდაბანი, მეტეხი  (სულ 24 მოსწავლე).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"