სიახლეები

მულტიკულტურული დიალოგის და ურთიერთობის კომისიის სხდომა

02.12.2009

2009 წლის 2 დეკემბერს  ქ. ბორჯომში შედგა მულტიკულტურული დიალოგის და ურთიერთობის კომისიის სხდომა. სხდომაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიციები და სამთავრობო სტრუქტურები: იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ ასოციაცია „იმედი“ დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“, ასოციაცია „სამეგრელო- მედეა“, მეწარმე ქალთა ფონდი, ფონდი „სოხუმი“ - ქუთაისი, დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი, ფონდი „აფხაზეთინტრკონტი, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი“, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, კომპაქტურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილები.

 

სხდომამ მიიღო დადგენილება:

 

უზრუნველყოფილ  იქნას ინფორმაციის რეგულარული მიღება  და გადაცემა შესაბამის სტრუქტურებს.

განაწილდა -  ვინ კონკრეტულად რომელ ცენტრებზე  მიაწვდის რეგულარულ ინფორმაციას

 

 

შეიქმნას კოალიციური პროექტი, შემუშავდეს - კონცეფცია დევნილებთან მიმართებაში ნუკრი მილორავა, არჩილ ელბაქიძე, იულია ხარაშვილი, მერი გელაშვილი, ბესიკ წერედიანი

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"