სიახლეები

პროექტი “მოხალისეობის მართვა”

07.10.2009

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია აგრძელებს პროექტს “მოხალისეობის მართვა”. პროექტის განხორციელება – მოხალისეთა და საზოგადოებრივი ინიციატივის აკადემია (პოლონეთი). პროექტი ხორციელდება საზღვარგარეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.

 

პროგრამა”პოლონეთის დახმარების” ფარგლებში ტრენერებმა Alicja Derkowska და Julie Boudreaux  2009 წლის 6-7 ოქტომბერს ეკო კონფერენცია ჩაატარეს შიდა ქართლის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ახალ ჩასახლებებში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის საკითხებზე.

 

 

პროგრამა “პოლუნეთის დახმარების” ფარგლებში დაფინანსდა 17 ბიზნეს-პროექტი, რომლებიც ბიზნეს ტრენინგების მოსმენის შემდეგ დაიწერა. ტრენინგებს აწყობდა მცირე პოლონური საგანმანათლებლო ამხანაგობა (Educational Society for Malopolska).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2019 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"