სიახლეები

პროექტი “Peace and Gender Education for Youth in Southern Caucasus“.

30.06.2009

ასოციაცია “თანხმობა” აგრძელებს პროექტს “Peace and Gender Education for Youth in Southern Caucasus“. ფინანსური მხარდაჭერა Hilfswerk Austria და Austrian Development Agency. შერჩეულია საზაფხულო ბანაკის მონაწილეები საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან. იწერება ბანაკის პროგრამა.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"