სიახლეები

პროექტი “გქონდეს ჭერი – ეს ყველაფერი არ არის”

30.06.2009

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია აგრძელებს პროექტს “გქონდეს ჭერი – ეს ყველაფერი არ არის”, რომელიც ხორციელდება პოლონეთის არასამთავრობოორგანიზაცია “მალოპოლ’სკი საგანმანათებლო საზოგადოების” პარტნიორობითა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. პროექტის მეორე ეტაპი ტრენინგები ქ. თბილისში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო დევნილებმა და დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე პირებმა. 11-14 – ტრენინგები –“საზოგადოებრივი მიღწევები”

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"