სიახლეები

კონფერენცია

23.05.2009

 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში  “საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართლებრივი დაცვისა და ინტეგრაციის საკითხები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს – UNHCR, ევროკავშირმა, საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"