სიახლეები

ტრენინგების ციკლი

16.05.2009

 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ტრენინგების ციკლში 5-16 ივნისს – პოლონეთი, ქ. ნოვი სონჩი. პროექტის განხორციელება – არასამთავრობო ორგანიზაცია MTO. პროექტი ხორციელდებოდა საზღვარგარეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებულ იქნა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • თანხმობა
  • თანხმობა
  • თანხმობა

© 2020 იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"